ഉദ്യോഗസ്ഥതല അവലോകനം

ua3

Image 1 of 1

ജലസമൃദ്ധി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അവലോകനയോഗം 2017 ജൂണ്‍ 5, 2 മണിക്ക് നേമം ബ്ലോക്ക് ഓഫീസില്‍ വച്ചു കൂടി. ശ്രീ. ഐ. ബി. സതീഷ് എം. എല്‍. എ, ഭൂവിനിയോഗ കമ്മീഷണര്‍ ശ്രീ. നിസ്സാമുദ്ദീന്‍ എ., മണ്ണ് സംരക്ഷണ വകുപ്പ് അസിസ്റ്റന്‍റ് ഡയറക്ടര്‍ ശ്രീ. റോയി മാത്യു, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീമതി. ശകുന്തളകുമാരി. എല്‍, വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീ. വിളപ്പില്‍ രാധാകൃഷ്ണന്‍, ജോയിന്‍റ് ബി.ഡി.ഒ ശ്രീ. സുരേഷ് എന്നിവര്‍ പങ്കെടുത്തു. ഓഫീസര്‍മാര്‍ക്ക് ജലസമൃദ്ധി പദ്ധതിയുടെ വാര്‍ഡ് തല നടത്തിപ്പിന്‍റെ മേല്‍നോട്ട ചുമതല നല്‍കി.