ഊര്‍ജ്ജ സംരക്ഷണത്തിനൊരുങ്ങി കാട്ടാക്കട മണ്ഡലം. ലക്ഷ്യം കാര്‍ബണ്‍ ന്യൂട്രല്‍ നിയോജകമണ്ഡലം.

കാട്ടാക്കട നിയോജകമണ്ഡലം പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ മണ്ഡലമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഊര്‍ജ്ജ സംരക്ഷണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കമായി. ഇതിന് മുന്നോടിയായി എനര്‍ജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററിന്റെ (ഇ.എം.സി) നേതൃത്വത്തില്‍ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ഊര്‍ജ്ജ ആഡിറ്റ് നടത്തിയിരുന്നു. നിലവിലെ ഊര്‍ജ്ജ ഉപഭോഗവും ഊര്‍ജ്ജ നഷ്ടവും പഠിക്കുന്നതിനായാണ് ഇത്തരമൊരു ആഡിറ്റ് നടത്തിയത്. പ്രസ്തുത ആഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം പല പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളിലും ഊര്‍ജ്ജ നഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഊര്‍ജ്ജ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവിധ കാരണങ്ങളില്‍ ഒരു പ്രധാന കാരണമായി കണ്ടെത്തിയത് ആധുനിക ഊര്‍ജ്ജ സൗഹൃദ വൈദ്യുതോപകരണങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ഇന്നും […]

Read More »

സംയോജിത കൃഷി കാർഷിക സമൃദ്ധിക്ക് അനുയോജ്യം: ഡോ.തോമസ് ഐസക്ക്.

സംയോജിത കൃഷി കാട്ടാക്കട മണ്ഡലത്തിലെ കാർഷിക പുനരുജ്ജീവനത്തിന് അനുയോജ്യ മാതൃകയാണെന്ന് ഡോ.തോമസ് ഐസക്ക് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കാട്ടാക്കട മണ്ഡലത്തിലെ ജലസമൃദ്ധി പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാംഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പദ്ധതിരേഖ തയ്യാറാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാറനല്ലൂർ, പള്ളിച്ചൽ പഞ്ചായത്തുകളിലെ ജനപ്രതിനിധികളുമായി സംവദിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സംയോജിത കൃഷിയുടെ മാതൃകകൾ മണ്ഡലത്തിലെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും ഉണ്ട്. ഇത് കൂടുതൽ വ്യാപകമാക്കണം. ഒറ്റയ്ക്ക് ഇത് സാധ്യമല്ലാത്തവർക്ക് സംഘം ചേർന്നും സംയോജിത കൃഷി ലാഭകരമായ ഉപജീവന മാർഗ്ഗമാക്കാനാകും. കാർഷിക സമൃദ്ധി സാധ്യമാക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ കാർഷികവൃത്തിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിനും പ്രചോദനമാകുന്നതിനും സംയോജിത […]

Read More »

കാട്ടാക്കട ജലസമൃദ്ധി: കാർഷികസമൃദ്ധിയ്ക്ക് സമഗ്രപദ്ധതി തയ്യാറാക്കും

ജലസമൃദ്ധി പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാംഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻ ധനകാര്യ മന്ത്രി ഡോ.തോമസ് ഐസക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം വിളപ്പിൽ, മലയിൻകീഴ് പഞ്ചായത്തുകളിലെ ജലസമൃദ്ധി പദ്ധതി പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു. രാവിലെ വിളപ്പിൽ പഞ്ചായത്തിലെ പേയാട് സെന്റ് സേവ്യേഴ്സ് സ്കൂളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ആട്ടോമാറ്റിക്ക് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ സംവിധാനവും സ്കൂളിലെ കിണർ റീച്ചാർജിംഗ് സംവിധാനവും നേരിൽ കണ്ടു. പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സ്കൂളിൽ ആരംഭിച്ച ജൈവ കൃഷിത്തോട്ടവും സംഘം കണ്ടറിഞ്ഞു. തുടർന്ന് അലകുന്നം വാർഡിൽ 30 വർഷത്തിലധികമായി കൈയ്യേറ്റത്താൽ മൂടപ്പെട്ട് റവന്യൂ […]

Read More »

കാട്ടാക്കട ജലസമൃദ്ധി രണ്ടാംഘട്ടത്തിലേക്ക്: ലക്ഷ്യം കാർഷിക സ്വയം പര്യാപ്തത.

കാട്ടാക്കട മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശസ്തി നേടിയ ജലസമൃദ്ധി പദ്ധതി രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷക്കാലം ജലസംരക്ഷണത്തിന് ഊന്നൽ നൽകിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് പ്രാമുഖ്യം കൊടുത്ത് നടപ്പിലാക്കിയത്. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ പ്രധാനമായും ഊന്നൽ നൽകുന്നത് ജലസമൃദ്ധിയിലൂടെ കാർഷിക പുനരുജ്ജീവനമാണ്. രണ്ടാം ഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തുടക്കമെന്ന നിലയിൽ മുൻ ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി തോമസ് ഐസക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിദ്ധഗ്ധ സംഘം മണ്ഡലത്തിലെ ആറ് പഞ്ചായത്തുകളിലേയും പദ്ധതി പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് ജനപ്രതിനിധികളുമായി സംവദിച്ച് പദ്ധതി […]

Read More »

പരിസ്ഥിതി ദിനത്തില്‍ 100 സൂക്ഷ്മ വനങ്ങളുമായി കാട്ടാക്കട.

കോവിഡ് കാലത്തെ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ വരും തലമുറകൾക്ക് തണലും പച്ചപ്പുമൊരുക്കാനായി കാട്ടാക്കട മണ്ഡലത്തിൽ 100 മിയാവാക്കി വനങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്ന പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി. മണ്ഡലത്തിലെ ആറ് പഞ്ചായത്തിലുമായി അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്കിടെയാണ് സൂക്ഷ്മ വനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക. മാറനല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ അരുവിക്കരയിൽ 3 സെന്റിൽ പ്ലാവ്, റമ്പൂട്ടാൻ, താന്നി, കുരങ്ങൻ മൈലാഞ്ചി, അശോകം എന്നിവയുടെ തൈകൾ നട്ടു കൊണ്ട് ഐ.ബി.സതീഷ് എം.എൽ.എ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഡി.സുരേഷ്കുമാർ, മാറനല്ലൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ.സുരേഷ് കുമാർ, ഭൂവിനിയോഗ […]

Read More »

ഊർജശേഷിയറിഞ്ഞ് മുന്നേറാൻ കാട്ടാക്കട

മണ്ഡലത്തിലെ ആറ് പഞ്ചായത്തുകളിലെയും മുഴുവൻ സ്കൂളുകളുടെ ഊർജ്ജ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കി കാട്ടാക്കട മണ്ഡലം. കൂടാതെ മുഴുവൻ പൊതു സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഊർജ്ജ ഓഡിറ്റ് പ്രഖ്യാപനവും പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു. സ്കൂളുകളുടെ ഊർജ്ജ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളുടെ പ്രകാശനം പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി നിർവഹിച്ചു. കാട്ടാക്കട എം.എൽ.എ ഐ.ബി.സതീഷ്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഡി.സുരേഷ് കുമാർ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വിളപ്പിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ, ഇ.എം.സി ഡയറക്ടർ ഡോ: ആർ.ഹരികുമാർ, ഊർജ്ജ ഓഡിറ്റർ സുരേഷ് […]

Read More »

പ്രാദേശിക കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ സംവിധാനമൊരുക്കി കാട്ടാക്കട ജലസമൃദ്ധി.

സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി ഒരു നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും ഓട്ടോമാറ്റിക് വെതർ സ്റ്റേഷനുകൾ സ്ഥാപിച്ചു പ്രാദേശിക കാലാവസ്ഥ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്ന സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നു. ഓട്ടോമാറ്റിക് വെതർ സ്റ്റേഷനുകളുടെ നിയോജകമണ്ഡലതല ഉൽഘാടനം മാറനല്ലൂർ സ്കൂളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ശ്രീ. ഐ. ബി. സതീഷ് എം.എൽ.എ. നിർവ്വഹിച്ചു. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ. എ. സുരേഷ്‌കുമാർ, ഭൂവിനിയോഗ കമ്മീഷണർ എ. നിസാമുദ്ദീൻ, ഇന്റർനാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ ഫ്രീ ആന്റ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ‌ പ്രോഗ്രാം ഹെഡ് ശ്രീനിവാസ്. […]

Read More »

ജനപ്രതിനിധികൾക്കായി ആശയവിനിമയ ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു.

കാട്ടാക്കട നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ജനപ്രതിനിധികൾക്കായി ഐ.ബി.സതീഷ് എം.എൽ.എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആശയ വിനിമയ ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു. മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിവരുന്ന ജനകീയ ജലസംരക്ഷണ പദ്ധതിയായ ജലസമൃദ്ധി, സ്ത്രീസൗഹൃദ മണ്ഡലത്തിനായുള്ള ഒപ്പം പദ്ധതി, ലഹരിവിമുക്ത മണ്ഡലത്തിനായുള്ള കൂട്ട് പദ്ധതി, കാർഷിക സമൃദ്ധിക്കായുള്ള ജൈവസമൃദ്ധി പദ്ധതി എന്നിവയെ പുതുതായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനായാണ് ശിൽപ്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചത്. ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി തോമസ് ഐസക് ശിൽപ്പശാല ഓൺലൈനായി ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു. ഐ.ബി.സതീഷ് എം.എൽ.എ അധ്യക്ഷനായ ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ […]

Read More »

മംഗലയ്‌ക്കൽ ഏലായിൽ കൊയ്‌ത്തുൽസവം. കാട്ടാൽ കുത്തരിയ്ക്കായുള്ള ആദ്യ സംഭരണം.

കാട്ടാക്കട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മംഗലയ്‌ക്കൽ കൊറ്റംമ്പള്ളി ഏലായിൽ ജൈവ നെൽകൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് ഐ.ബി.സതീഷ്‌ എം.എൽ.എ ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്‌തു. കാട്ടാക്കട പഞ്ചായത്ത്‌ പ്രസിഡന്റ്‌ എസ്.അജിത, വെള്ളനാട് ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്‌ അംഗം കെ.അനിൽകുമാർ, ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളായ സുനിത, സനൽബോസ്, കൃഷി ഓഫീസർ ബീന, അഭിലാഷ് ആൽബർട്ട്, കാർഷിക കർമ്മ സേന പ്രസിഡന്റ് ജയകുമാർ, കർഷകൻ മോഹനൻ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു. കാട്ടാക്കട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ കാർഷിക കർമ്മസേനയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ്‌ ജൈവ നെൽകൃഷി‌. ജൈവകൃഷി വഴി വിളവെടുക്കുന്ന നെല്ല് കുത്തി അരിയാക്കി കാട്ടാൽ കുത്തരി […]

Read More »

മാറനല്ലൂർ കിളിക്കോട്ടുകോണത്തെ‌ കുടിവെള്ള ക്ഷാമത്തിനു പരിഹാരം.

മാറനല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കിളിക്കോട്ടുകോണം നിവാസികൾക്ക്‌ ഇനി കുടിവെള്ളം തേടി അലയേണ്ട. കാട്ടാക്കട മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന ജലസമൃദ്ധി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മാറനല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ കിളിക്കോട്ടുകോണത്ത്‌ പൂർത്തിയാക്കിയ മിനി കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാ‌ടനം ഐ.ബി.സതീഷ്‌ എം.എൽ.എ നിർവ്വഹിച്ചു. വാട്ടർ അതോറിട്ടിയുടെ കുടിവെള്ള പൈപ്പുകൾ എത്താത്ത 14 സ്ഥലങ്ങളിലാണ്‌ കാട്ടാക്കട മണ്ഡലത്തിൽ ഭൂഗർഭ ജലവകുപ്പ്‌ കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക്‌ അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളത്‌. ഇതിൽ ആറാമത്തെ പദ്ധതിയാണ്‌ കിളിക്കോട്ടുകോണം മിനി വാട്ടർ പ്രൊജക്‌ട്‌. ഈ പദ്ധതി വഴി 40 കുടുംബങ്ങൾക്ക്‌ കുടിവെള്ളമെത്തും. ഈ […]

Read More »