വീട്ടില്‍ ഒരു മഴക്കുഴി

mazhakuzhi5

Image 5 of 5

സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനത്തിലൂടെ വാര്‍ഡുകളില്‍ മഴക്കുഴി നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിന് മണ്ഡലത്തിലെ ആറ് പഞ്ചായത്തുകളിലുള്ള റസിഡന്‍സ് അസോസിയേഷനുകളുടെയും, ലൈബ്രറി കൗണ്‍സിലിന്‍റെയും മറ്റു യുവജനസംഘടനകളുടെയൂം പ്രതിനിധികള്‍ 2017 ഏപ്രില്‍ 27 വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് മലയിന്‍കീഴ് സ്കൂളില്‍ യോഗം ചേര്‍ന്നു. ശ്രീ. ഐ. ബി. സതീഷ് എം.എല്‍.എ., ഭൂവിനിയോഗ കമ്മീഷണര്‍ ശ്രീ. നിസ്സാമുദീന്‍. എ, നേമം ബ്ലോക്ക് മുന്‍ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് എല്‍. അനിത, നെഹ്റു യുവ കേന്ദ്ര പ്രതിനിധി പൂഴനാട് ഗോപന്‍, ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിലെ പ്രതിനിധികള്‍, മണ്ണ് സംരക്ഷണ വകുപ്പിലെയും ഭൂവിനിയോഗ ബോര്‍ഡിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍, തുടങ്ങിയവര്‍ പങ്കെടുത്തു.