വറ്റാത്ത ഉറവയ്ക്കായ് ജലസമൃദ്ധി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വിളപ്പിൽ കൊല്ലകോണം തോടിൽ നീർത്തട യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു.

IMG_20190710_090051

Picture 1 of 32

ജലസമൃദ്ധി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയുമായി സഹകരിച്ചു വിളപ്പില്‍ പഞ്ചായത്തിലെ വിളപ്പിൽശാല കൊല്ലകോണം തോട് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി നീർത്തട സംരക്ഷണ യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു. ആദ്യ വർഷം കടുവക്കുഴി – കല്ലുവരമ്പു തോട്, രണ്ടാം വർഷം കുളത്തുമ്മൽ തോട് എന്നീ തോടുകളിൽ സമാനമായി നീർത്തട യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഈ വർഷം ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു തോട് എന്ന ആശയത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് വിളപ്പിൽ പഞ്ചായത്തിലെ കൊല്ലകോണം തോടിൽ നീർത്തട യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചത്. തോടിന്റെ നിലവിലെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കുവാനും തോടില്‍ നടത്തുന്ന ജലസംരക്ഷണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ വിളംബരാര്‍ത്ഥവും ആണ് നീര്‍ത്തട സംരക്ഷണ യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചത്. വിളപ്പില്‍ പഞ്ചായത്തിലെ ചെറുകോട് വാര്‍ഡിലെ ചെക്കിട്ടപ്പാറയില്‍ നിന്നാരംഭിച്ച് പള്ളിച്ചപ്പാറ, കുണ്ടാമൂഴി, ചെറുതേരി, അണമുഖം, കൊല്ലകോണം എന്നിവിടങ്ങള്‍ പിന്നിട്ട് വീട്ടിയത്ത് അവസാനിക്കുന്ന രീതിയിൽ 8 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യത്തിലാണ് നീര്‍ത്തട സംരക്ഷണ യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചത്. കാട്ടാക്കട എം. എൽ.എ ശ്രീ.ഐ.ബി.സതീഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത നീർത്തട സംരക്ഷണ യാത്രയിൽ ഡോ.എ.പി.ജെ അബ്ദ്ദുൾ കലാം സാങ്കേതിക സർവ്വകലാശാലാ വൈസ് ചാൻസലർ മുഖ്യാതിഥിയായി എത്തി. നേമം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എൽ. ശകുന്തള കുമാരി, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വിളപ്പിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ, വിളപ്പിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അനിൽകുമാർ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം വി.ആർ.രമാകുമാരി, വാർഡ് മെമ്പർമാർ, ഭൂവിനിയോഗ ബോർഡ് കമ്മിഷണർ എ.നിസ്സാമുദ്ദീൻ, ഹരിത കേരളം മിഷനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് എബ്രഹാം കോശി, ജില്ലാ മണ്ണ് സംരക്ഷണ ഓഫീസർ റോയ് മാത്യു, ഭൂജലവകുപ്പ് ജില്ലാ ഓഫീസർ ബിന്ദു, ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ് സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ ഉദയകുമാർ, കെ.എൽ.ഡി.സി എം.ഡി ജി.എസ് രാജീവ്, മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെ ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ 2 കോടി രൂപയുടെ സമഗ്രമായ കർമ്മപദ്ധതി തയ്യാറായിട്ടുണ്ടെന്നും, തോടിൽ അനുയോജ്യമായ 5 സ്ഥലങ്ങളിൽ അണകെട്ടി ജലസംഭരണം നടത്തി ഭൂജല പോഷണം നടത്തുവാനുള്ള പഠനം ഭൂജല വകുപ്പിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നടന്നു വരുന്നതായും ഐ.ബി.സതീഷ് എം.എൽ.എ അറിയിച്ചു.