ലക്ഷം വൃക്ഷം ലക്ഷ്യം ഉദ്ഘാടനം (മലയിന്‍കീഴ് പഞ്ചായത്ത്‌)

മലയിന്‍കീഴ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ പ്രശസ്ത കവി ശ്രീ. മുരുകന്‍ കാട്ടാക്കട, പ്രൊഫസര്‍. രാജശേഖരന്‍ നായരുടെ വസതിയില്‍ വൃക്ഷത്തിന്‍റെ വിത്ത് പാകിക്കൊണ്ട് തുടക്കം കുറിച്ചു. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീമതി. അനിത, മലയിന്‍കീഴ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീ. ചന്ദ്രന്‍ നായര്‍, ഭൂവിനിയോഗ ബോര്‍ഡ് കമ്മീഷണര്‍ ശ്രീ. നിസ്സാമുദ്ദീന്‍ എ, തുടങ്ങിയവര്‍ വിത്ത് പാകി ക്കൊണ്ട് പങ്കാളികളായി.