നവീകരിക്കപ്പെട്ട കുളങ്ങളിലെ ജലഗുണനിലവാര പരിശോധന

324100443_459777702898727_935208291598495159_n

Image 1 of 9

അമൃത് സരോവർ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ജില്ലയിലെ നവീകരിക്കപ്പെട്ട കുളങ്ങളിലെ ജലഗുണനിലവാര പരിശോധന നടത്തുന്നതിന്റെ ജില്ലാതല ഉൽഘാടനം കാട്ടാക്കട മൈലാടി കുളത്തിന്റെ പരിസരത്ത് വച്ച് ഇന്ന് നിർവ്വഹിച്ചു. ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ കളക്ടർ ശ്രീ.ജെറോമിക് ജോർജ് ഐ.എ.എസ് മുഖ്യാതിഥി ആയിരുന്നു. ജല ഗുണനിലവാര പരിശോധനയ്ക്കുള്ള ജലം ജില്ലാ കളക്ടർ ഏറ്റുവാങ്ങി CWRDM ലെ സയന്റിസ്റ്റ് ഡോ.ശ്രുതിക്ക് കൈമാറി.