ജലസേചന വകുപ്പ് മുഖേന ചെറു പാലം

150546389_3644082432336083_4987625000710597992_n

Image 1 of 3

ജലസമൃദ്ധി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 2019 ജൂലൈ 11ന് വിളപ്പിൽ പഞ്ചായത്തിലെ ചെക്കിട്ടപ്പാറ മുതൽ വിട്ടിയം വരെയുള്ള കൊല്ലകോണം തോടിൽ ജലസേചന വകുപ്പിലേയും മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളിലേയും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും, നാട്ടുകാർക്കുമൊപ്പംഒരു നീർത്തടയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു…
അന്ന് നീർത്തടയാത്ര കാവുനട വൈപ്പറമ്പ് എന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തുബോൾ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ രണ്ടു പേരെ കാണാനിടയായി…
തോടിന്റെ മറുകരയിൽ താമസിക്കുന്ന അവർ തോടിനിപ്പുറമുള്ള റോഡിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് നൂൽപാലം എന്നൊക്കെ പറയാറുള്ള പോലെ രണ്ട് ചെറിയ തെങ്ങിൻതടികൾ കൂട്ടിക്കെട്ടിയ പാലത്തിലൂടെയാണ്…
കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരു ചെറു പാലം തോടിന് കുറുകേ സാധ്യമാക്കണം… അതായിരുന്നു അന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്…
തുടർന്ന് നടത്തിയ ഇടപെടലുകളുടെ ഫലമായി ജലസേചന വകുപ്പ് മുഖേന അവിടെ ഒരു ചെറു പാലം നിർമ്മിക്കുക എന്നത് സാധ്യമായി വരുന്നു…
നിർമ്മാണ പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്നതിനായി ഇന്ന് സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു…