ജലസമൃദ്ധി വിദ്യാർത്ഥി ജലപാർലമെന്റ്: വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ചിത്ര രചന, ഉപന്യാസ മത്സരങ്ങൾ

jpposter

കാട്ടാക്കട നിയോജമണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന വറ്റാത്ത ഉറവയ്ക്കായ് ജലസമൃദ്ധി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഹരിത കേരളം മിഷൻ മണ്ണ് സംരക്ഷണ വകുപ്പ് ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകൾ, വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ, ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെ 2019 ആഗസ്റ്റ് 28 ന് കാട്ടാക്കട കിള്ളി രാജശ്രീ ആഡിറ്റോറിയത്തില്‍ വെച്ച് രാവിലെ 9:30 മണി മുതല്‍ വിദ്യാർത്ഥി ജലപാർലമെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ബഹു.കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ.പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്ന ജലപാർലമെൻറിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി പ്രൊഫ.സി.രവീന്ദ്രനാഥ്, എം.പി, എം.എൽ.എ, ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ജലവിഭവ പരിപാലന രംഗത്തെ വിദഗ്ദ്ധർ എന്നിവർ പാർലമെൻറ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതാണ്. രാജ്യത്തെ പരമോന്നത നിയമ നിർമ്മാണസഭയെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ നേതൃത്വം നൽകുന്ന വിവിധ സെഷനുകളായിട്ടാണ് പാർലമെന്റ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജലപാർലമെന്റിന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂള്‍ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ അവബോധം സൃഷ്‌ടിക്കുന്നതിനായി ആഗസ്റ്റ് 28 ന് രാവിലെ 9.30 മുതല്‍ കാട്ടാക്കട കിള്ളിയിലുള്ള രാജശ്രീ ആഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് ചിത്രരചന, മലയാള ഉപന്യാസ മത്സരങ്ങള്‍ എന്നിവ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ചിത്രരചനക്ക് എല്‍.പി വിഭാഗത്തിന് ക്രയോണ്‍സും, യു.പി, എച്.എസ് വിഭാഗത്തിന് വാട്ടര്‍ കളറുമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. വരയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങള്‍ (ക്രയോണ്‍/വാട്ടര്‍ കളര്‍) കുട്ടികള്‍ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. ജലസംരക്ഷണം/ശുചിത്വം/ പ്രകൃതി സംരക്ഷണം എന്നീ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചായിരിക്കും മലയാള ഉപന്യാസ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ചിത്രരചന, ഉപന്യാസ മത്സരങ്ങൾ എൽ.പി/യു.പി/ ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ മുൻകൂട്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പങ്കെടുക്കാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ പേര്, ക്ലാസ്, സ്കൂൾ, ഫോൺ നമ്പർ എന്നീ വിവരങ്ങൾ kattakkada-mla@niyamasabha.nic.in എന്ന ഇ-മെയിൽ വിലാസത്തിലേക്ക് 25-08-2019 ന് മുൻപായി അയക്കേണ്ടതാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് പ്രവീൺ.ബി (8301012237), മഹേഷ് എ.ആർ (9995954993) എന്നിവരെ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.