ജലസമൃദ്ധി ലോഗോ പ്രകാശനം

Picture1

Image 1 of 1

ഹരിത കേരള മിഷന്‍ വൈസ് ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍ ടി.എന്‍. സീമ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീ. വി. കെ. മധുവിനു നല്‍കിക്കൊണ്ട് പ്രകാശനം ചെയ്തു. ഐ. ബി. സതീഷ് എം.എല്‍.എ., ജില്ലാ കളക്ടര്‍ വെങ്കിടേസപതി ഐ.എ.എസ്., ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസര്‍ ശ്രീ. ബിജു തുടങ്ങിയവര്‍ പങ്കെടുത്തു.