ജലസമൃദ്ധി കണ്ടറിയാൻ മേഘാലയ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സ്പെഷ്യൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രടറി

409173398_894239682070925_3169490817272046178_n

Image 1 of 1

നവകേരള മിങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന്…
മേഘാലയ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സ്പെഷ്യൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രടറി കൂടിയാണ് ഡോക്ടർ ഷക്കീൽ അഹമദ് ഐ എ എസ് ഇന്നദ്ദേഹം കാട്ടാക്കട മണ്ഡലത്തിലുണ്ടായിരുന്നു…
കേട്ടറിഞ്ഞ ജല സമൃദ്ധി കണ്ടറിയാൻ…
ജലസംരക്ഷണത്തിലും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിലും അക്കാദമിക് അറിവുകൾക്കൊപ്പം പ്രായോഗിക പാഠങ്ങളും നാട്ടറിവുകളും ഏറെയുള്ള സവിശേഷ വ്യക്തിത്വമാണ് ഡോക്ടർ ഷക്കീൽ.
അദ്ദേഹം ചൊരിഞ്ഞ വാക്കുകൾ…
അഭിമാനം… ആത്മ സംതൃപ്തി, ചാരിതാർത്ഥ്യം…
നവകേരളം അഭിസംബോധന ചെയ്യേണ്ട ജല പ്രശ്നത്തിന്റെ പ്രായോഗിക മാതൃകയെന്ന് കാട്ടാക്കടയിലെ ജലസമൃദ്ധിയെ അദ്ദേഹം നിസം ശയം പറയുന്നു ചിത്രത്തിൽ പിന്നിൽ കാണുന്ന വലിയ ജലാശയം ഒരു മൈതാനമായിരുന്നു ആദ്യ തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് തുറന്ന വാഹനത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചു നിന്നവർ ഓടി വന്ന് സ്വീകരണം നൽകിയതോർത്തു പോയി…
ഇന്ന് വറുതിക്കാലത്തും വറ്റാത്ത ജലാശയം ജലസമൃദ്ധിയുടെ സ്വയം സംസാരിക്കുന്ന മാതൃക…
ഫെബ്രുവരി 9, 10 തീയതികളിൽ ഷില്ലോംഗിൽ നടക്കുന്ന അന്താഷ്ട്ര ജല കോൺഫറൻസിലേക്കുള്ള ക്ഷണം നൽകിയാണ് ഡോ: ഷക്കീൽ യാത്രയായത്…
നവകേരളത്തിലേക്കുള്ള കാട്ടാക്കട വഴി…