ജലശുദ്ധി പരിശീലനം – മാറനല്ലൂര്‍ സ്കൂള്‍

quality10

മാറനല്ലൂര്‍ പഞ്ചായത്ത് ഹാളില്‍ വച്ച് 2017 മെയ് 26-ല്‍ 2 മണിക്ക് മാറനല്ലൂര്‍ DVMNNM സ്കൂളിലെ NSS വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ അടങ്ങുന്ന ഗ്രൂപ്പിന് പരിശീലനം നല്‍കി. ഭൂവിനിയോഗ കമ്മീഷണര്‍ ശ്രീ. നിസാമുദ്ദീന്‍ എ. യുടെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ സി.സി.ഡി.യു. ലെ ശ്രീ. മുകേഷ് നേതൃത്വം നല്‍കി. പരിശീലനം ലഭിച്ച വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ തുടര്‍ന്നുള്ള ദിവസങ്ങളില്‍ മാറനല്ലൂര്‍ പഞ്ചായത്തിലെ തിരഞ്ഞെടൂത്ത വാര്‍ഡുകളിലെയും പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളില്‍ ക്യാമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജലശുദ്ധി പരിശോധന നടത്തി.