കാട്ടാക്കട മണ്ഡലത്തിൽ ഓണവിപണി ലക്ഷ്യമിട്ട്‌ പൂകൃഷി.

IMG-20220817-WA0023

Image 1 of 12

അത്തം മുതൽ തിരുവോണം വരെ പൂക്കളമിടാൻ തമിഴ്‌നാടൻ ഗ്രാമങങളെ ആശ്രയിക്കുന്ന പതിവു രീതി തിരുത്തുകയാണ്‌ ഇത്തവണ കാട്ടാക്കട മണ്ഡലം. മണ്ഡലത്തിലെ ആറു പഞ്ചായത്തുകളിലും ഓണവിപണി ലക്ഷ്യമിട്ട്‌ പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞു. പൂക്കളമിടാൻ സ്വയം പര്യാപ്‌തതയുടെ ഓണക്കാലമാണ്‌ ഇത്തവണ കാട്ടാക്കട ലക്ഷ്യമിടുന്നത്‌. ഇത്തവണ ഓണക്കാലത്ത്‌ കാട്ടാക്കടയിൽ നിന്നും ആരും പൂക്കൾ വാങങാനായി തമിഴ്‌നാട്ടിലെ തോവാളയിലേക്ക്‌ പോകില്ല. ഇത്തവണ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി ബാധിക്കാത്ത ഓണമാകട്ടെയെന്നാണ്‌ ഏവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്‌. അതു കൊണ്ടു തന്നെ പഴയ രീതിയിൽ ഓണാഘോഷവും പൊടിപൊടിക്കും. അതിനായി മാസങങൾക്കു മുമ്പേ ഐ ബി സതീഷ്‌ എംഎൽഎയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മണ്ഡലത്തിൽത്തന്നെ പൂകൃഷി ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു. മണ്ഡലത്തിൽ ആറ് പഞ്ചായത്തുകളിലായി പൂകൃഷി പരീക്ഷണമായി ആരംഭിച്ചു. എംഎൽഎയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭൂവിനിയോഗ ബോർഡ് കമീഷണർ എ നിസാമുദീനും മണ്ഡലത്തിലെ കൃഷി ഓഫീസർമാരും സഹകരിച്ചു. ആദ്യഘട്ടമായി 8.5 ഹെക്ടറിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് സ്ഥലവും കർഷകരെയും കണ്ടെത്തി. ഇതിനു പുറമെ കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകളും സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളും പൂകൃഷിയുടെ ഭാഗമായി. വീട്ടമ്മമാർക്കും കർഷകർക്കും ഓണക്കാലത്ത്‌ പൂകൃഷിയിലൂടെ മികച്ച വരുമാനം നേടാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ്‌ പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്‌തതെന്നും ഐ ബി സതീഷ്‌ എംഎൽഎ അറിയിച്ചു. പൂകൃഷി നടത്തിയ സ്ഥലങങളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എംഎൽഎ സന്ദർശനം നടത്തി. മണ്ഡലത്തിൽ തന്നെ പൂക്കച്ചവടക്കാരുമായി സഹകരിച്ച്‌ വിപണനം നടത്തും. എല്ലാ സീസണിലും കർഷകർക്കും വീട്ടമ്മമാർക്കും സ്ഥിരവരുമാനം ഉറപ്പാക്കുന്ന തരത്തിലാൽ ഭാവി പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുമെന്ന്‌ എംഎൽഎ അറിയിച്ചു.