കാട്ടാക്കട മണ്ഡലത്തിലെ ജലസമൃദ്ധി ഭാഗമായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ജല ഗുണനിലവാര പരിശോധന ശില്പശാല.

IMG-20230804-WA0010

Image 1 of 1

ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി പ്രകാരം കേരള റൂറൽ വാട്ടർ സപ്ലൈആൻറ് സാനിറ്റേഷൻ ഏജൻസി മണ്ഡലത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 5 ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിലെ 25 വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും 5 ടീച്ചർ ട്രെയിനിങ് കോ ഓർഡിനേറ്റർമാർക്കും ജല ഗുണനിലവാര പരിശോധന ശില്പശാല കാട്ടാക്കട ബി ആർ സി യിൽ വച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു. പ്രസ്തുത ശില്പശാലയുടെ ഉദ്ഘാടനം എംഎൽഎ അഡ്വ.ഐ ബി സതീഷ് നിർവഹിച്ചു. കാട്ടാക്കട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ് ശ്രീ കെ അനിൽകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ ബിപിസി ശ്രീ എൻ ശ്രീകുമാർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ശ്രീ പി കെ ജോണി പദ്ധതി വിശദീകരണവും നടത്തി. ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. തുടർന്ന് നടന്ന ശില്പശാലയ്ക്ക് ശ്രീ ഹാഷിം നേതൃത്വം നൽകി. മഹാത്മാ ഗാന്ധി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി മിഷൻ ഡയറക്ടർ ശ്രീ നിസാമുദ്ദീൻ ഐഎഎസ് പരിശീലന കേന്ദ്രം സന്ദർശിക്കുകയും കുട്ടികളുടെ ജലപരിശോധനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തു. ജല പരിശോധന ഫലം കേന്ദ്രസർക്കാരിൻറെ വെബ്സൈറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനും കുട്ടികൾക്ക് കഴിഞ്ഞു. കുട്ടി പ്രതിനിധികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി നടത്തിയ ഈ ശില്പശാല തികച്ചും ഒരു ശാസ്ത്രലാബിന്റെ അനുഭവമാണ് കുട്ടികൾക്ക് സമ്മാനിച്ചത്.